Doktora Tezi Nasıl Yazılır? Yapılan Hatalar!

Doktora tezinin talep edilmesinin en büyük nedeni öğrencinin özgün ve kaliteli bir şekilde araştırma gerçekleştirme yeteneği edindiğinin kanıtlanmasıdır. Bu amaçla Doktora öğrencilerine fayda sağlaması amacı ile içeriğimizde kaliteli bir doktora tezi nasıl yazılır? ve Doktora tezi hazırlama aşamasında yapılan hatalar ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunmak istiyoruz…

Doktora Tezi Nasıl Yazılır?

Doktora Tezi Nasıl Yazılır? sorusunun cevabını arayan kişilerin tez hazırlama sürecinde şu aşamaları eksiksiz bir şekilde uygulaması gerektiğini düşünüyoruz;

• Tez konusuna karar verme,
• Tez taslağını oluşturma,
• Tez hazırlama sürecinin etkili bir şekilde planlanması yani zaman çizelgesi oluşturma,
• Yoğun bir şekilde kaynaklarda araştırma yapma,
• Tez araştırma ve yazım aşamasında eleştirel bir bakış açısı sergileme ve yaratıcı bir düşünce kabiliyeti geliştirme,
• Sabırlı olma,
• Sürece hakimiyet kurma,
• Son olarak pozitif düşünce ve inanca sahip olunması doktora tezi hazırlama sürecinde hızlı bir şekilde yol alınmasını ve ortaya kaliteli bir tez çalışmasının çıkmasını sağlayacaktır…

Doktora Tezi Hazırlanırken Yapılan Hatalar!

Bir doktora tezi hazırlarken düşük not almamak için aşağıda belirtilen hataları yapmamakta çaba göstermelisiniz…

• Araştırma odağını net olarak belirlememek,
• Yapılan tez çalışmasının neden önemli olduğunu belirtmemek,
• Yapılan araştırmanın literatürdeki diğer araştırmalar ile ilişkilendirilmemesi,
• Yapılan tez çalışmasının daha önce hazırlanan tez çalışmalarından farkının belirtilmemesi,
• Araştırma sorusuna çözüm bulmak amacı ile geliştirilen yöntemin neden seçildiğinin belirtilmemesi ve savunulmaması,
• Doktora tezi bölümlerinin yeterli detay ve açıklamalara sahip olmaması,
• Yapılan araştırmanın eğitim alınana alana yönelik olarak katkısının belirtilmemesi,
• Son okumaların yapılmamış ve hataların düzeltilmemiş olması doktora tezi çalışmalarında en fazla yapılan hatalar arasında yer almaktadır.

Tez nasıl yazılır? veya Doktora Tezi Nasıl Yazılır? araştırması yapan kişiler özellikle burada belirtmiş olduğumuz hatalardan kaçınmaları halinde hak etmiş oldukları notları hocalarından alabileceklerdir…

Tez Çalışmalarında Olmazsa Olmazlar!

Doktora Tez çalışması gerçekleştiren kişilerin şu kısımlardan herhangi birine tez çalışmalarında yer vermemesi tezin tam anlamıyla tamamlanamamasına neden olacaktır. Bu kısımlar şöyledir; Başlık, özet, içindekiler, giriş, literatür, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma, sınırlılıklar, öneriler, kaynakça ve ekler…

Belirtmiş olduğumuz bu detayların doktora eğitiminin son aşamasında olan öğrencilere fayda sağlamasını diliyoruz…

Bir yorum bırak

Share this